Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Skip to content. Search FAQ Help About us

European Network - Latvia

OSHA Network

Select your language:

You are here: Home News news Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

 Ziņas un pasākumi

 

26.10.2004.

Konference “Būvē droši!” un “Labās prakses balva” būvniecībā

2004.gada 22.oktobrī viesnīcas “Radisson SAS Daugava Hotel” telpās notika Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras un Valsts Darba inspekcijas kopīgi rīkotā konference “Būvē droši!”, kurā piedalījās gan pārstāvji no valsts institūcijām, gan darba devējus un darba ņēmējus pārstāvošās puses. Dalībnieku vidū bija arī būvniecības uzņēmumu pārstāvji, kas dalījās pieredzē par drošas un veselībai nekaitīgas darba vides radīšanu būvniecībā un prezentēja savus labas prakses piemērus.

Konferenci atzinīgi novērtēja visas tajā iesaistītās puses un atzina to par valsts mēroga pasākumu darba drošības un veselības aizsardzības sistēmas uzlabošanā.

Konferences laikā tika pasniegta arī “Labās prakses balva” būvniecībā. Kopā tika iesniegti 12 labas prakses piemēri no 5 uzņēmumiem, kas pārstāvēja Rīgu, Siguldu, Smilteni un Kuldīgu. Atzinība tika izteikta uzņēmumiem SIA “Jumis Z”, A/S “8CBR”, A/S “Siguldas Būvmeistars” un SIA “REMUS”.

“Labas prakses balvu” būvniecībā saņēma SIA “Arčers” par piemēru “Drošības līmeņa paaugstināšana darbiem augstumā”. Uzņēmums bija novērtējis riskus, kas pastāv strādājot augstumā, apmācījis darbiniekus un veicis darbinieku obligātās veselības pārbaudes. Nedrošais aprīkojums tika nomainīts pret drošu un sertificētu, un darbinieki tika pilnībā nodrošināti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

Jāuzsver, ka ceļš pie drošas un veselībai nekaitīgas darba vides radīšanas uzņēmumā SIA “Arčers” nebija viegls, un izšķiroša nozīme bija uzņēmuma vadības pārliecībai par nepieciešamību ieguldīt darba aizsardzības sistēmas sakārtošanā. Pozitīvi vērtējams arī tas, ka SIA “Arčers” centies sakārtot ne tikai kādu vienu savas darbības jomu, bet visu sistēmu kopumā, ko apliecina atbilstības kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2000 standartiem un darba drošības un veselības aizsardzības sistēmas OHSAS 18001:1999 standartiem.Labās prakses piemēru prezentācijas

Konferences dalībnieku prezentācijas

 

Atpakaļ