Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Skip to content. Search FAQ Help About us

European Network - Latvia

OSHA Network

Select your language:

You are here: Home news Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

 Ziņas un pasākumi

04.01.2006.

Rīgā, 2006.gada 3.janvārī

Projekts: Darba vietu veselības veicināšanās Labās Prakses piemēru izplatības veicināšana jaunās ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs.

Cienījamie kolēģi,

No 2004.gadā Rīgas Stradiņu universitātes Darba un vides veselības institūts ir kļuvis par Eiropas Darba vietu veselības veicināšanas sadarbības tīkla (European Network for Workplace Health promotion) Latvijas Nacionālo kontaktpunktu. Šī organizācija ir dibināta 1996.gadā un apvieno 28 Eiropas valstis, tās galvenais mērķis ir veicināt uz veselības veicināšanu darba vietās vērstu aktivitāšu attīstību visās Eiropas valstīs. Veselības veicināšana darba vietās ir plašs jēdziens un vislabāk būtu raksturojams kā darba devēju, nodarbināto un dažādu nozaru speciālistu kopējās pūles nodarbināto darba spēju un labsajūtas uzlabošanai darba vidē.
Sīkāka informācija par Eiropas Darba vietu veselības veicināšanas sadarbības tīklu atrodama tā mājas lapā: www.enwhp.org.

Šī sadarbības tīkla ietvaros tiek realizēti vairāki sadarbības un informatīvi projekti, kuri ir vērsti uz darba vietu veselības veicināšanas popularizēšanu un Labās Prakses piemēru izplatīšanu. Viens no šiem projektiem ir “Dragon FLY” – projekts, kura galvenais uzdevumus ir apzināt esošo situāciju darba vietu veselības veicināšanas jomā Eiropas Savienības jaunajās dalībvalstīs un kandidātvalstīs, kā arī radīt sadarbības partneru tīklu, kuri būtu ieinteresēti veselības veicināšanā darba vietās un šādas informācijas izplatīšanā un apzināšanā.

Ielūdzam Jūs piedalīties šī projekta informatīvajā seminārā, kurš notiks 2006.gada 13.janvārī, no plkst. 9.00. līdz 13.00., Rīgā, Darba un vides veselības institūta telpās - Dzirciema ielā 16, B korpusa 509 telpā.

Šī semināra galvenais uzdevums ir iepazīstināt interesentus ar darba vietu veselības veicināšanas koncepciju, Eiropas Darba vietu veselības veicināšanas sadarbības tīkla partnerorganizāciju pieredzi šajā jomā, informēt par projekta “Dragon FLY” svarīgākajām aktivitātēm, apzināt Latvijā esošo situāciju šajā jomā, kā arī veicināt dažādu Latvijas institūciju iesaistīšanos uz darba vietu veicināšanu orientētu pasākumu organizēšanā un veicināšanā. Seminārā piedalīsies Vācijas, Polijas un Rumānijas lektori.

Dalība seminārā ir bez maksas. Semināra darba valoda būs angļu un latviešu (angļu valodas prezentācijas nepieciešamības gadījumā tiks tulkotas latviski). Dalībnieki saņems semināra materiālu kopijas. Seminārā ir plānota viena kafijas pauze.

Diemžēl semināra dalībnieku skaits ir ierobežots (ne vairāk kā 25 cilvēki), tāpēc lūdzam Jūs apstiprināt savu dalību un iepriekš pieteikties pa tālruni 7409139 (Ilze Feldberga).

Semināra programma

Prof. Maija Eglīte
Direktore
Darba un vides veselības institūts

 

Atpakaļ