Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Ziņas 28.aprīlis Starptautiskā darba aizsardzības diena.

28.aprīlis Starptautiskā darba aizsardzības diena. 28.04.2014

Starptautiskajā darba aizsardzības dienā Valsts darba inspekcija vērš  uzmanību, ka Latvijā 2013.gadā katrās 13 dienās viens nodarbinātais gāja  bojā nelaimes gadījumā darbā. 2013.gadā Darba inspekcija kopumā reģistrēja 28 letālos nelaimes gadījumus, bet 2014.gadā jau ir saņemta  informācija par 19 letālajiem nelaimes gadījumiem un gadījumiem, kad nodarbinātais darba vietās ir atrast miris.

2014.gada 28.aprīlī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā darba aizsardzības diena, kuras mērķis ir samazināt darbavietā cietušo, bojā gājušo un saslimušo darbinieku skaitu. Pēc Starptautiskās darba organizācijas datiem pasaulē ik pēc 15 sekundēm nomirst darbinieks ar darbu saistītu nelaimes gadījumu vai arodslimību rezultātā.

Savukārt Latvijā 2013.gadā katrās 13 dienās viens nodarbinātais gāja bojā nelaimes gadījumā darbā. 2013.gadā Darba inspekcija kopumā reģistrēja 28 letālos nelaimes gadījumus, bet 2014.gadā jau ir saņemta informācija par 19 letālajiem nelaimes gadījumiem un gadījumiem, kad nodarbinātais darba vietās ir atrast miris.

Darba inspekcija vērš uzmanību uz faktu, ka nodarbinātie bieži tiek atrasti darba vietā miruši dažādu vispārēju slimību dēļ. 2013.gadā darba vietās nomira 36 darbinieki, kuru nāve nebija saistīta ar tiešu darba vides riska faktoru iedarbību, savukārt šogad darba vietās atrasti miruši jau 9 darbinieki.

Visbiežāk nāve darba vietās tiek konstatēta vīriešiem, kuru vidējais vecums ir 60 gadi un kuri miruši dažādu sirds-asinsvadu sistēmas slimību dēļ. Darba inspekcija aicina darba devējus un darbiniekus pievērst lielāku uzmanību dažādiem veselības veicināšanas pasākumiem darba vietās, proti, fizisko aktivitāšu veicināšanai, pilnvērtīgiem pārtraukumiem atpūtas pauzēm, brīvdienu un atvaļinājumu izmantošanai, kā arī atpūtas un darba laika sabalansēšanai. Darba inspekcija atgādina, ka pārmērīga fiziska un garīga slodze un ilgstošs stress darba vietās var nelabvēlīgi ietekmēt veselību un veicināt dažādu slimību attīstību.

Pēc Darba inspekcija datiem situācija būvniecībā šogad ir būtiski pasliktinājusies. Ja 2013.gadu šajā nozarē tika izmeklēti un reģistrēti tikai 2 letālie nelaimes gadījumi, tad šogad jau gada pirmajos četros mēnešos Darba inspekcija ir saņēmusi informāciju par 2 nelaimes gadījumiem, kuros nodarbinātie gājuši bojā, strādājot tranšejās, kur tikuši apbērti nenostiprinātu grunts sienu dēļ.

Ņemot vērā būvniecības sezonas sākšanos, Darba inspekcija vērš darba devēju un darbinieku uzmanību uz darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu būvobjektos, it īpaši tranšeju grunts sienu nostiprināšanu pret grunts nogruvumiem, atbilstošu sastatņu, kuras aprīkotas ar nepieciešamo aizsargnožogojumu, lietošanu un drošu darbu uz jumtiem, izmantojot kolektīvos un individuālos aizsardzības līdzekļus.

 

Informāciju sagatavoja:

Linda Matisāne

Valsts darba inspekcijas

Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja

tālr.: 67021721, mob.t.: 26482297,

e-pasts: linda.matisane@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv, www.osha.lv, www.stradavesels.lv