Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Pētījumi

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

 Pētījumi

2018

2017.-2018.gadā pēc Valsts darba inspekcijas pasūtījuma tika veikts pētījums, kura mērķis bija apzināt pašnodarbināto darba apstākļus un rast risinājumus pašnodarbinātības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzlabošanā. Pētījumā tika analizēts pašnodarbinātības tiesiskais regulējums Latvijā un 5 citās valstīs, veikta pašnodarbinātības situācijas izpēte Latvijā un noteikti ekonomiskie ieguvumi un zaudējumi, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai pašnodarbinātības gadījumos.

Galaziņojums

 

2013

Pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā” 2012-2013

2012.gada nogalē tika uzsākts trešais pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā”, kas īstenots Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros. Pētījuma mērķis bija veikt darba aizsardzības sistēmas attīstības analīzi dinamikā. Pētījuma laikā veiktas darba devēju, nodarbināto un Latvijas iedzīvotāju aptaujas, darba aizsardzības speciālistu fokusgrupu diskusijas, pieejamo arodveselības un darba drošības datu bāzu analīze, kā arī objektīvās situācijas (veikto laboratorisko mērījumu) analīze. Pētījumu veica Rīgas Stradiņa universitātes  Darba drošības un vides veselības institūts un SIA „TNS Latvia”.

Pētījuma drukātās publikācijas elektroniskās versijas:

Pētījuma «Darba apstākļi un riski Latvijā 2012-2013» pirmie rezultāti

Pētījuma «Darba apstākļi un riski Latvijā 2012-2013» svarīgākie rezultāti

Kompetento institūciju novertējums

Pēc Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras  pasūtījuma no 21012.gada novembra līdz 2013.gada februārim 31 Eiropas  Savienības dalībvalstī (t.sk. Latvijā) tika veikta Eiropas sabiedriskās  domas aptauja par darba drošību un veselības aizsardzību.

Dati par situāciju Latvijā pieejami ziņojumā

 

Pēc Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pasūtījuma 2013.gada maijā  tika  veikta Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 74 gadiem)  aptauja,  kuras ietvaros tika uzdoti jautājumi par darba drošību.

Aptaujas dati

 

Pēc Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pasūtījuma 2013.gada februārī tika veikta Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) aptauja, kuras ietvaros tika uzdoti jautājumi par darba tiesību pārkāpumiem.

 Aptaujas dati

 

2012

Pēc Eiropas Celtniecības un kokapstrādes darbinieku federācijas pasūtījuma veikts pētījums par azbesta izraisītajām arodslimībām Centrālās
 un Austrumeiropas valstīs (t.sk. Latvijā). Pētījuma kopsavilkuma ziņojums latviešu valodā pieejams šeit

 

 Pēc Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pasūtījuma 2012.gada novembrī tika veikta Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) aptauja, kuras ietvaros tika uzdoti jautājumi par bezdarbu un darba piedāvājumiem.

 Aptaujas dati

 

 Pēc Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pasūtījuma 2012.gada maijā tika veikta Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) aptauja, kuras ietvaros tika uzdoti jautājumi par nodokļu slogu.

 Aptaujas dati

 

 Pēc Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pasūtījuma 2012.gada februārī tika veikta Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) aptauja, kuras ietvaros tika uzdoti jautājumi izglītību un kvalifikāciju.

 Aptaujas dati

 

2011

Pēc Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras pasūtījuma 2011.gada novembrī 36 Eiropas Savienības dalībvalstīs (t.sk. Latvijā) tika veikta 2.Viseiropas aptauja par darba drošību un veselību. Par pētījumu lasīt vairāk

Datu par situāciju Latvijā salīdzinājumā ar vidējiem Eiropas rādītājiem pieejami prezentācijā: šeit

Pēc Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pasūtījuma 2011.gada novembrī tika veikta Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) aptauja, kuras ietvaros tika uzdoti jautājumi arī par tādiem darba vides aspektiem kā informētība par aptieciņu atrašanās vietu, informētība par ugunsdzēšamo aparātu atrašanās vietu un pašnovērtējums prasmei rīkoties ar ugunsdzēšamo aparātu.

Aptaujas rezultāti

Pēc Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pasūtījuma 2011.gada maijā tika veikta Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) aptauja, kuras ietvaros tika uzdoti jautājumi arī par tādiem darba vides aspektiem kā apmācības / instruēšanas biežums darba aizsardzības jautājumos, pēdējās instruktāžas garums, tās veicējs, izpratne par pēdējā instruktāžā sniegto informāciju, informācija par darba aizsardzības instrukcijas atrašanās vietu.

Aptaujas rezultāti

Pēc Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pasūtījuma 2011.gada februārī tika veikta Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) aptauja, kuras ietvaros tika uzdoti jautājumi arī par darbinieku psihoemocionālā stāvokļa pašvērtējumu.

Aptaujas rezultāti

2010

Pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā” 2009-2010

2011.gada sakumā tika prezentēts pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā”, kas īstenots Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros. Pētījuma mērķis bija veikt darba aizsardzības sistēmas attīstības analīzi dinamikā, izvērtējot 2005.–2007. gadā līdzīgā pētījumā sniegto priekšlikumu īstenošanu. Pētījuma laikā veiktas darba devēju, darba aizsardzības speciālistu, nodarbināto aptaujas un pieejamo arodveselības un darba drošības datu bāzu analīze, kā arī objektīvās situācijas (veikto laboratorisko mērījumu) analīze. Pētījumu veica SIA „Inspecta Prevention” un SIA „TNS Latvia”. Pētījuma drukātās publikācijas elektroniskā versija ir pieejama šeit:

Atsevišķi publikācijā neiekļauti pētījuma rezultāti ir pieejami arī konferenču un semināru prezentācijās:šeit

Pēc Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pasūtījuma 2010.gada novembrī tika veikta Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) aptauja, kuras ietvaros tika uzdoti jautājumi arī par tādiem darba vides aspektiem kā informētība par aptieciņu atrašanās vietu, informētība par ugunsdzēšamo aparātu atrašanās vietu un pašnovērtējums prasmei rīkoties ar ugunsdzēšamo aparātu.

Aptaujas rezultāti

2009

Pēc Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras pasūtījuma 2009.gada novembrī 31 Eiropas valstī (t.sk. Latvijā) tika veikta aptauja par “jaunajiem vai pieaugošiem (new and emerging)” riska faktoriem (ESENER). Par pētījumu lasīt vairāk

Datu par situāciju Latvijā salīdzinājumā ar vidējiem Eiropas rādītājiem pieejami prezentācijā

Pēc Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras pasūtījuma 2009.gada maijā 19 Eiropas Savienības dalībvalstīs (t.sk. Latvijā) tika veikta 1.Viseiropas aptauja par darba drošību un veselību. Par pētījumu lasīt vairāk.

Datu par situāciju Latvijā salīdzinājumā ar vidējiem Eiropas rādītājiem pieejami prezentācijā

2007

 • Pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā”
  2007.gada pavasarī tika prezentēts 2006.gadā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu, ESF līdzfinansētās nacionālās programmas "Darba tirgus pētījumi" projekta "Labklājības ministrijas pētījumi" ietvaros veiktais pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā". Pētījumu veica Latvijas un ārvalstu arodveselības un darba drošības speciālistu izveidota pētnieku komanda (A/S „INSPECTA Latvia", Rīgas Stradiņa universitātes Darba un vides veselības institūts, TNS Latvia). Pētījuma mērķis bija noskaidrot situāciju darba aizsardzības jomā Latvijas uzņēmumos, kā arī izstrādāt ieteikumus šo jomu regulējošo normatīvo aktu pilnveidei un preventīvo pasākumu realizēšanai. Pētījuma rezultāti.
  2005
 
 • Sabiedriskās domas pētījums par Valsts darba inspekcijas darbību
  Valsts darba inspekcija ESF projekta "Darba drošības sistēmas un darba attiecību uzraudzības pilnveidošana" ietvaros, sadarbojoties ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS, 2005. gada jūlijā ir izstrādājusi Sabiedriskās domas pētījumu par Valsts darba inspekcijas darbību. Pētījums aptver vairākus jautājumu blokus: darba devēju un darbinieku informētību par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzības jautājumiem, attieksmi pret darba tiesiskajām attiecībām, attieksmi pret darba aizsardzības jautājumiem, kā arī attieksmi pret Valsts darba inspekciju un informētību par to. Pētījuma rezultāti .
   

 • Starptautiskās Darba organizācijas un Eiropas Komisijas projekta laikā tika veikts pētījums "Darba un nodarbinātības apstākļi jaunajās dalībvalstīs: Mijiedarbība un sociāli ekonomiskā ietekme" .
  Hazans, Mihails (2005) "Latvia: Working Too Hard?", in: "Working and Employment Conditions in New EU member States - Convergence or Diversity?", ILO-EC, Geneva: ILO, 2005, pp. 161-212; http://ssrn.com/abstract=742124 
  Pētījumu veica Latvijas Universitātes (LU) profesors Mihails Hazans. Pētījumā apskatīti tādi jautājumi kā virsstundu un nakts darbs, darbs sestdienās un svētdienās, darba aizsardzība un darba apstākļi, stress un nogurums.
  Pētījuma prezentācija .
  Pētījums angļu valodā .

 2003
 • 2003.gadā tika veikts pētījums Darba dzīves barometrs Baltijas valstīs 2002.gadā (Juha Antila & Pekka Ylöstalo), kas ir jau otrais šāda veida pētījums Baltijas valstīs. Pētījuma mērķis bija novērtēt situāciju darba dzīves kvalitātē Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kā arī pārmaiņas tajā. Pētījuma rezultāti ir ļoti nozīmīgi, jo tie atspoguļo vispārīgu situāciju darba dzīves kvalitātē katrā no Baltijas valstīm. Pastāv iespēja ne tikai kontrolēt, bet arī salīdzināt notikušās pārmaiņas Baltijas valstīs, kā arī dažos gadījumos salīdzināt pētījumā iegūtos rezultātus ar rezultātiem Somijā līdzīgā jomā. Šis pētījums ir daļa no sadarbības projekta ar kaimiņvalstīm, ko īsteno un finansē Somijas Labklājības ministrija.
  Pētījuma galveno rezultātu kopsavilkums.
  Pētījums angļu valodā Darba dzīves barometrs Baltijas valstīs 2002.gadā .

 2002
 •  

 • 2002.gadā, laika posmā no 26.novembra līdz 16.decembrim, a/s “Izstrādājumu bīstamības novērtēšanas aģentūra” veica pētījumus Latvijas uzņēmumos, lai noskaidrotu darba devēju viedokli par Darba likumu, Latvijas tiesību aktiem attiecībā uz industriālo iekārtu tirgus uzraudzību un par Latvijas uzņēmumu gatavību ieviest jaunās darba aizsardzības likumdošanas prasības. Pamatojoties uz iegūto pētījumu rezultātiem ir sagatavoti noslēguma ziņojumi.
   

    Darba aizsardzība  Darba likums  Tirgus uzraudzība 
  Pētījums
  Prezentācija

 

 • Latvijas – Spānijas sadarbības projekta “Atbalsts turpmākai likumdošanas saskaņošanai un institūciju stiprināšanai” ietvaros tika veikt pētījumu par ekonomiskās ietekmes novērtējumu sakarā ar ES direktīvu, gan Jumta direktīvas, gan speciālo direktīvu, transponēšanu darba vides risku novēršanas jomā. Pētījumu veic Barselonas institūta pārstāvis M.Bestratens sadarbībā ar Latvijas Labklājības ministriju un Valsts darba inspekciju.
   

  ES darba riska novēršanas direktīvu piemērošana Pētījums Pielikums Prezentācija
 • No 2000. līdz 2002. gadam norisinājās Latvijas – Dānijas sadarbības projekts, kura mērķis bija pievērst būvniecības nozarē strādājošo uzmanību darba aizsardzības prasībām, novērst konkrētus pārkāpumus un noteikt reālo situāciju Latvijā par aizsardzību pret krišanu no augstuma būvlaukumos.
  Lai iepazītos ar atskaiti par projekta realizāciju, kā arī projekta ietvaros veiktā pētījuma rezultātiem par būvlaukumiem, jo īpaši darbu augstumā spiest šeit.

Atpakaļ