Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Sistēma

Sistēma

Materiālā “Darba aizsardzības sistēma Latvijā” ir dots darba aizsardzības institucionālās sistēmas apraksts, minot tās institūcijas, kas ir iesaistītas darba aizsardzības sistēmas darbībā, to funkcijas un uzdevumus, kā arī savstarpējās sadarbības modeļus.

Ar 2006.gada 1.janvāri stājās spēkā normatīvie akti, kas nosaka pilnīgi jaunu kārtību un prasības darba aizsardzības pakalpojumu sistēmai, kurā parādās jauni dalībnieki – kompetentās institūcijas un kompetentie speciālisti. Šajā sadaļā Jūs atradīsiet vairāk informācijas par pašu darba aizsardzības pakalpojumu sistēmu, prasībām kompetentajiem speciālistiem un kompetentām institūcijām, kā arī informāciju par pašām institūcijām.

  • Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par par ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam.

 

Šajā materiālā, ko ir apstiprinājusi Eiropas Komisija (EK), ir aprakstīti EK turpmākie darbības virzieni, prioritātes un stratēģiskie mērķi darba aizsardzības jomā.