Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Tēmas

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

 Tēmas
  A

Apgaismojums

Apmācība darba aizsardzībā

Arodveselība

Azbests

  B

Bioloģiskās vielas

Biroju darbs

Bīstamās vielas

Būvniecība

  D

Darba aizsardzības likums

Darba aizsardzības motivācijas veicināšana

Darba aprīkojums (iekārtas)

Darba vides iekšējā uzraudzība

Darba vides risku novērtēšana

Darba vietas

Dārzkopība

Derīgie izrakteņi

Displeji

Drošības zīmes

  E

Elektrība

Elektromagnētiskie lauki

Ergonomika

   I

Individuālie aizsardzības līdzekļi

  J

Jauniešu darba aizsardzība

Jonizējošs starojums

  K

Kancerogēnās vielas

Kokapstrāde

Kompetentās institūcijas un kompetentie speciālisti

Kuģu drošība

Ķīmiskās vielas

  L

Lauksaimniecība

  M

Mikroklimats

Metālapstrāde

Mežizstrāde

  N

Nejonizējošs starojums

Nelaimes gadījumi darbā

Noliktavu darbi

  O

Obligātas veselības pārbaudes

Optiskais starojums

  P

Pārtikas rūpniecība

Psihosociālie faktori

  R

Restorāni

  S

Slimnīcas un veselības aprūpes iestādes

Smagumu pārvietošana

Stress darbā

  T

Tekstilrūpniecība

Teledarbs

Transportēšana

Troksnis

  U

Uzticības personas

  V

Veikali un lielveikali

Vibrācija

Viesnīcas

  Z

Zvejniecība

Apgaismojums

uz augšu

Publikācijas:

Apmācība darba aizsardzībā

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

Citi materiāli:

Arodveselība

uz augšu

Publikācijas:

Azbests

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

Bioloģiskās vielas

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

Biroju darbs

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

Bīstamās vielas

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

Labā prakse:

Būvniecība

uz augšu

Tiesību akti:

Pētījumi:

Publikācijas:

Labā prakse:

Labās prakses piemēru prezentācijas

Konferences “Būvē droši!” un “Labās prakses balva” būvniecībā dalībnieku prezentācijas

Darba aizsardzības likums

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

Darba aizsardzības motivācijas veicināšana

uz augšu

Labā prakse:

 • Darba aizsardzības motivācijas veicināšana - Latvijas Dzelzceļa konkurss
  Laika posmā no 2005.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim VAS "Latvijas dzelzceļš" darba aizsardzības motivācijas veicināšanas nolūkos saviem darbiniekiem rīkoja konkursu „Dzelzceļa labākā struktūrapakšvienība darba aizsardzībā un tehniskajā uzraudzībā”.
  Konkursa rīkotāji - uzņēmuma administrācija, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība un Latvijas Dzelzceļnieku biedrība.
  Konkursa uzdevums - darba aizsardzības organizēšanas sistēmas efektivitātes, darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kvalitātes un darbinieku uzticības personu darba aktivitātes paaugstināšana.
  Konkursa četras nominācijas - labākā struktūrapakšvienība, labākais darba aizsardzības speciālists, labākā darbinieku uzticības persona, labākais darba vadītājs.
Darba aprīkojums

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

 • Grāmata "Darba drošība", Rīga, 2003., 288.lpp. (Par darba aprīkojumu skatīt 143.lpp)
 • Grāmata "Ergonomika darbā", Rīga, 2003., 180.lpp. (Par darba aprīkojumu skatīt 133.lpp)
 • Rokasgrāmata uzņēmējiem “Prasības industriālajām iekārtām, tās projektējot, izgatavojot, pārdodot un uzsākot to lietošanu”, Rīga, 2003., 36.lpp.
Darba vides iekšējā uzraudzība

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

 • Grāmata "Darba drošība", Rīga, 2003., 288.lpp. (Par darba vides iekšējo uzraudzību skatīt 61.lpp)
 • Vadlīnijas "Darba vides iekšējās uzraudzības vadlīnijas", Rīga, 2003., 44.lpp.
 • Brošūra "Darba vides iekšējā uzraudzība", Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūra
 • Buklets "Veic darba vides iekšējo uzraudzību!", Rīga, 2003.

Labā prakse:

Darba vides risku novērtēšana

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

 • Grāmata "Darba drošība", Rīga, 2003., 288.lpp. (Par darba vides iekšējo uzraudzību skatīt 61.lpp)
 • Rokasgrāmata "Darba vides riska novērtēšanas vadošie norādījumi", Eiropas Komisijas Darba drošības un veselības aizsardzības direkcija, Luksemburga
 • Vadlīnijas "Darba vides iekšējās uzraudzības vadlīnijas", Rīga, 2003., 44.lpp.
 • Vadlīnijas "Darba vides risku novērtēšanas vadlīnijas", Rīga, 2003., 72.lpp.
 • Vadlīnijas "Vadlīnijas darba vides riska novērtēšanai mazajos un vidējos uzņēmumos", Rīga, 2003., 36.lpp.
 • Brošūra "Darba vides iekšējā uzraudzība", Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūra
 • Buklets "Veic darba vides iekšējo uzraudzību!", Rīga, 2003.

Labā prakse:

Darba vietas

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

 • Grāmata "Darba drošība", Rīga, 2003., 288.lpp. (Par darba vietām skatīt 107.lpp)
 • Grāmata "Ergonomika darbā", Rīga, 2003., 180.lpp. (Par darba vietām skatīt 35.lpp)
 • Vadlīnijas Darba vietu iekārtošanas vadlīnijas, Rīga, 2003., 44.lpp.
 • Brošūra DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS DARBA VIETU IEKĀRTOŠANĀ, Rīga, 2003., 28.lpp.

Labā prakse:

Dārzkopība

uz augšu

Publikācijas:

Derīgie izrakteņi

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

 • Vadlīnijas Derīgo izrakteņu izpētes un ieguves vadlīnijas, Rīga, 2003., 88.lpp.
 • Brošūra “Darba aizsardzības prasības derīgo izrakteņu izpētē un ieguvē”  Rīga, 2003.

Labā prakse:

Displeji

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

Labā prakse:

Drošības zīmes

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

Labā prakse:

Elektrība

uz augšu

Publikācijas:

Elektromagnētiskie lauki

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

Ergonomika

uz augšu

Publikācijas:

Individuālie aizsardzības līdzekļi

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

Labā prakse:

 • Jautājumu lapas:

1. MK noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” 

2. MK noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” 
Jauniešu darba aizsardzība

uz augšu

Labā prakse:

Publikācijas:

Jonizējošs starojums

uz augšu

Kancerogēnās vielas

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

Labā prakse:

Kokapstrāde

uz augšu

Publikācijas:

Kompetentās institūcijas un kompetentie speciālisti

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

Kuģu drošība

uz augšu

Tiesību akti:

Ķīmiskās vielas

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

Citi materiāli:

Lauksaimniecība

uz augšu

Publikācijas:

Mikroklimats

uz augšu

 Tiesību akti:

Publikācijas:

Metālapstrāde

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

Mežizstrāde

uz augšu

Tiesību akti:

Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumi Nr.434 "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā”

Publikācijas:

Nejonizējošs starojums

uz augšu

Nelaimes gadījumi darbā

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

Noliktavu darbi

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

Obligātas veselības pārbaudes

uz augšu

Tiesību akti:

Optiskais starojums

uz augšu

Tiesību akti:

Pārtikas rūpniecība

uz augšu

Publikācijas:

Psihosociālie faktori

uz augšu

Publikācijas:

 • Grāmata "Psihosociālā darba vide", Rīga, 2003., 140.lpp.
Restorāni

uz augšu

Publikācijas:

 • Vadlīnijas "Ar smagumu pārvietošanu saistīto darba vides risku novērtēšanas un novēršanas vadlīnijas", Rīga, 2003., 40.lpp.
 • Brošūra "VIESNĪCAS UN RESTORĀNI, Ieteikumi svarīgāko darba vides problēmu risināšanai", Rīga, 2003., 32.lpp.
Slimnīcas un veselības aprūpes iestādes

uz augšu

Publikācijas:

Smagumu pārvietošana

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

Labā prakse:

Stress darbā

uz augšu

Publikācijas:

 • Grāmata "Psihosociālā darba vide", Rīga, 2003., 140.lpp.

Citi materiāli:

 • "Pamatnolīgums par stresu darbā", palīglīdzeklis darba devējiem un darbiniekiem, nosakot nodarbinātības kārtību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu darbinieku aizsardzībai pret stresu darbā.
Tekstilrūpniecība

uz augšu

Publikācijas:

Teledarbs

uz augšu

Citi materiāli:

 • "Pamatnolīgums par teledarbu", palīglīdzeklis darba devējiem un darbiniekiem, nosakot nodarbinātības kārtību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu darbiniekiem, kas veic darbu teledarba režīmā.
Transportēšana

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

Troksnis

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

Labā prakse:

Uzticības personas

uz augšu

Tiesību akti:

Veikali un lielveikali

uz augšu

Publikācijas:

 • Vadlīnijas "Ar smagumu pārvietošanu saistīto darba vides risku novērtēšanas un novēršanas vadlīnijas", Rīga, 2003., 40.lpp.
 • Brošūra VEIKALI, Ieteikumi svarīgāko darba vides problēmu risināšanai, Rīga, 2003., 28.lpp.
 • Brošūra "LIELVEIKALI UN TIRDZNIECĪBAS CENTRI, Ieteikumi svarīgāko darba vides problēmu risināšanai", Rīga, 2003., 28.lpp.
Vibrācija

uz augšu

Tiesību akti:

Publikācijas:

 • Grāmata “Darba higiēna”, Rīga, 2003., 160.lpp. (Par vibrāciju skatīt 105.lpp)
 • Grāmata “Ergonomika darbā”, Rīga, 2003., 180.lpp. (Par vibrāciju skatīt 97.lpp)
 • Brošūra "VIBRĀCIJA DARBA VIETĀ", Rīga, 2003., 36.lpp.
 • Atgādne "Atgādne darbiniekiem par vibrāciju", Rīga, 2003.
Viesnīcas

uz augšu

Publikācijas:

 • Vadlīnijas "Ar smagumu pārvietošanu saistīto darba vides risku novērtēšanas un novēršanas vadlīnijas", Rīga, 2003., 40.lpp.
 • Brošūra "VIESNĪCAS UN RESTORĀNI, Ieteikumi svarīgāko darba vides problēmu risināšanai", Rīga, 2003., 32.lpp.
Zvejniecība

uz augšu

Tiesību akti:

Atpakaļ