Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Ziņas Labas prakses balvu “Zelta ķivere” par darbinieku atgriešanos darbā veicinošiem pasākumiem saņem AS Rīgas siltums

Labas prakses balvu “Zelta ķivere” par darbinieku atgriešanos darbā veicinošiem pasākumiem saņem AS Rīgas siltums 06.11.2017

Labas prakses balva «Zelta ķivere» piektdien svinīgā ceremonijā pasniegta AS Rīgas siltums, kurš mērķtiecīgi atbalsta un ar dažādām aktivitātēm rūpējas, lai darbinieki, kas ir atradušies ilgstošā prombūtnē, veiksmīgi atgrieztos darba tirgū un būtu motivēti strādāt šajā uzņēmumā.

Uzņēmumā īstenoto pasākumu mērķis ir uzturēt saikni ar darbiniekiem viņu prombūtnes laikā, nodrošinot saziņu starp vadītāju un darbinieku. Uzņēmuma vadītāji tika īpaši apmācīti, kā uzņemties mentora pienākumus, lai radītu darbiniekiem atbalstošu darba vidi un palīdzētu darbiniekam reintegrēties kolektīvā. Savukārt, atbalstošie praktiskie pasākumi sevī ietvēra elastīga un nepilna darba laika nodrošināšanu, materiālo atbalstu darbinieku veselības uzlabošanai u.c. Pateicoties atbalsta programmai, uzņēmumā ir pieaudzis to darbinieku skaits, kas nebaidās būt ilgstošā prombūtnē, jo darba devēja īstenotie pasākumi palīdz darbiniekiem veiksmīgi atgriezties darba tirgū.

 

“2017.gada konkursa laikā tika meklēti labas prakses piemēri, kas darbiniekiem ļauj atgriezties darbā uzņēmumos Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes, piemēram, ilgstošas slimošanas, bērnu kopšanas atvaļinājuma, darba ārzemēs. Kopumā konkursam pieteicās 11 uzņēmumi, kas iesniedza ļoti atšķirīgus piemērus. Tie sevī ietvēra jaunas darbinieku atlases un piesaistes formas, neklātienes interviju veikšanu, pasākumus veselības uzlabošanai un jaunu darba vietu izveidi arodslimnieku integrācijai darba vidē. Bez AS Rīgas siltums piemēra žūrija vērtēja arī pieteikumus no apdrošināšanas akciju sabiedrības BALTA, VAS Starptautiskā lidosta “Rīga”, SIA Latvijas Mobilais Telefons, Tiesu administrācija, AS Putnu fabrika Ķekava, SIA Coca Cola HBC Latvia, SIA Maxima Latvija, AS Valmieras piens, AS Swedbank un SIA AbbVie”, norāda konkursa žūrijas vadītāja Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja Linda Matisāne.

 

Labās prakses konkurss darba aizsardzībā «Zelta ķivere» notika jau 12.gadu. Latvijā to organizēja Valsts darba inspekcija, bet žūrijā bija pārstāvji arī no LR Labklājības ministrijas, RSU Darba drošības un vides veselības institūta, Latvijas darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Megija Ekkerte,

Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas

Vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos

Tālr. +371 25484797, E-pasts: megija.ekkerte@vdi.gov.lv

www.vdi.gov.lv, www.osha.lv, www.stradavesels.lv