Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Ziņas Noteiktas prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētisko lauku iedarbību

Noteiktas prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētisko lauku iedarbību 19.10.2015

2015.gada 13.oktobrī, pārņemot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/35/ES prasības, tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.584 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē”. Šie noteikumi tika izstrādāti, lai noteiktu darba aizsardzības prasību minimumu nodarbināto aizsardzībai pret risku, ko rada vai var radīt elektromagnētisko lauku iedarbība darba laikā.

Darba devēju pienākums būs veikt elektromagnētiskā lauka iedarbības noteikšanu un radītā riska novērtēšanu, veikt pasākumus riska novēršanai vai samazināšanai, kā arī nodrošināt nodarbinātajiem, kas ir pakļauti elektromagnētiskā lauka starojumam, obligātās veselības pārbaudes, lai pēc iespējas agrāk konstatētu elektromagnētiskā lauka izraisītus veselības traucējumus. Elektromagnētiskie lauki noteikumu izpratnē ir statiski elektriskie, statiski magnētiskie un laikā mainīgi elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki, kuru frekvence nepārsniedz 300 GHz.

Papildus ir noteikta darba devēja rīcība īpašā riska grupā esošo nodarbināto - pusaudžu, grūtnieču, sieviešu pēcdzemdību periodā, nodarbināto, kuru ķermenī ir implantēta aktīva vai pasīva medicīnas ierīce (piemēram, elektrokardiostimulators) vai nodarbināto, kuri lieto uz ķermeņa nēsājamas medicīnas ierīces (piemēram, insulīna sūkņus) veselības aizsardzībai.

Noteikumu prasības neattieksies uz:

1) nodarbināto aizsardzību pret elektromagnētisko lauku iedarbību ar ilgstošu ietekmi un saskari ar vadiem zem sprieguma;

2) nodarbināto aizsardzību, ja elektromagnētisko lauku iedarbība ir saistīta ar magnētiskās rezonanses attēlveidošanas iekārtu uzstādīšanu, testēšanu, izstrādi, apkopi vai pētniecību, saistītu ar pacientu veselības izmeklējumiem (pie noteiktiem nosacījumiem);

3) nodarbināto aizsardzību pret elektromagnētisko lauku iedarbību, kas strādā Nacionālo bruņoto spēku militārajos objektos vai ir iesaistīti militārās darbībās (pie noteiktiem nosacījumiem).

Noteikumu prasību izpildi kontrolēs Valsts darba inspekcija, veicot uzņēmumu apsekošanu ierastajā kārtībā.

Ar noteikumiem iespējams iepazīties portālā likumi.lv: www.likumi.lv/doc.php?id=277138

Noteikumi stāsies spēkā 2016.gada 1.jūlijā.