Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Ziņas SDO uzsver nepieciešamību pilnveidot darba apstākļus zvanu centros

SDO uzsver nepieciešamību pilnveidot darba apstākļus zvanu centros 11.11.2015

Labklājības ministrijas (LM) vadītajā Starptautiskās darba organizācijas (SDO) rīkotajā globālā dialoga forumā, kas norisinājās Ženēvā (Šveice), izvērtētas iespējas darba apstākļu un nodarbinātības noteikumu pilnveidošanai ātri augošajā zvanu centru nozarē.

Valstu valdību, darba devēju un arodbiedrību pārstāvji, kuri piedalījās forumā, vienojās, ka darbinieku nodarbināšanai ir nepieciešams precīzāks likumiskais ietvars. Plašā dažādu nestandarta darba formu izplatība rada izaicinājumus atbilstošu darba apstākļu nodrošināšanai vienlīdzīgi visiem nozares darbiniekiem.

Pašlaik zvanu centros ir plaši izplatīta prakse darbiniekus nodarbināt nepilnu darba laiku, nenosakot precīzas darba laika robežas, slēgt darba līgumus uz noteiktu laiku un izmantot dežūrlaiku. Darbam zvanu centros nereti ir arī sezonāls vai gadījuma raksturs. Arvien plašāku izplatību iegūst arī darbinieku nodarbināšana ar pagaidu darba aģentūru starpniecību un, piesaistot darba veikšanai pašnodarbinātos kā pakalpojumu sniedzējus.

Tādējādi rodas atšķirīgs tiesību aizsardzības līmenis dažādām nodarbināto kategorijām gan  nodarbinātības noteikumu piemērošanas ziņā, gan sociālo garantiju saņemšanai bezdarba, darbnespējas vai maternitātes gadījumā. Tāpat šajā nozarē strādājošajiem nav vienlīdzīgu iespēju apvienoties arodbiedrībās un pilnvērtīgi piedalīties sociālajā dialogā ar darba devēju. Atšķirīga attieksme nereti izpaužas arī darba samaksas lieluma noteikšanā, pieejā apmācībai un karjeras attīstībai, kā arī drošībā un veselības aizsardzībā darbā.

Foruma dalībnieki atzina, ka daudzi zvanu centru darbinieki atzinīgi vērtē nestandarta darba formu elastību. Vienlaikus dalībnieki vienojās par nepieciešamību pilnveidot darba tiesību un darba aizsardzības normatīvo regulējumu, lai tas aptvertu dažāda veida nodarbinātības attiecībās strādājošos zvanu centru darbiniekus. Lai sniegtu atbalstu politikas izstrādātājiem, SDO tika aicināta iegūt plašāku informāciju un veikt pētniecisko darbu par darba apstākļiem zvanu centros.

Uzmanību darbam zvanu centros pievērš arī Latvijā. 15. oktobrī Valsts darba inspekcija rīkoja semināru par darba vides riska faktoriem un to novēršanas iespējām zvanu centros. Seminārā ar savu uzņēmumu labo praksi dalījās uzņēmumi “Swedbank”, “Lattelecom” un “Bite Latvija”. Seminārā prezentācijas ir pieejamas: http://osha.lv/lv/good_practice.

SDO rīcībā esošā informācija liecina, ka zvanu centru nozarē kopumā pasaulē ir nodarbināti 6 – 7 miljoni darbinieku, no kuriem 1,2 miljoni ir nodarbināti Eiropas Savienības valstīs.