Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Ziņas Ziņas Turpmāk obligāti ievērojamās prasības darbā ar ķīmiskajām vielām būs pieejamas bez maksas

Turpmāk obligāti ievērojamās prasības darbā ar ķīmiskajām vielām būs pieejamas bez maksas 03.05.2007

Lai darba devējiem vienkāršotu un atvieglotu darba aizsardzības likumdošanas prasību ievērošanu, Labklājības ministrija (LM) paredzējusi, ka turpmāk visas obligāti ievērojamās prasības, strādājot ar ķīmiskajām vielām, būs apkopotas vienā dokumentā un bez maksas pieejamas visiem interesentiem.


Prasības noteiktas LM izstrādātajā noteikumu projektā „Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās”, kas šodien, 14.decembrī izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projektā ir ietvertas Eiropas Savienības direktīvu prasības, t.sk., ķīmisko vielu arodekspozīcijas robežvērtības (ķīmiskās vielas maksimāli pieļaujamā vērtība darba vidē) un to mērīšanas metodika. Visas iepriekšminētās prasības līdz šim bija atrodamas Latvijas Valsts Standartā „Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā”.

Par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs darba devējs. Savukārt to ievērošanu kontrolē Valsts darba inspekcija un citas kontrolējošās institūcijas atbilstoši Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā tām noteiktajai kompetencei.

2006.gadā veiktā pētījuma „Darba apstākļi un riski Latvijā” pirmie rezultāti norāda, ka biežāk ar ķīmiskām vielām darba vidē saskaras vīrieši (55,8%) nekā sievietes (27,7%).


Informāciju sagatavoja:

Lelde Rāfelde, Komunikācijas departamenta direktore 7021666, 26136160, lelde.rafelde@lm.gov.lv
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv