Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Ziņas Ziņas LM piedāvā konkrētus pasākumus darba aizsardzības situācijas uzlabošanai

LM piedāvā konkrētus pasākumus darba aizsardzības situācijas uzlabošanai 28.03.2008

Lai uzlabotu situāciju darba aizsardzības jomā, kā arī nodrošinātu darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnēs noteikto mērķu sasniegšanu, Labklājības ministrija (LM) turpmāko trīs gadu periodā piedāvā konkrētus pasākumus darba aizsardzības situācijas uzlabošanai.

Tie iekļauti LM izstrādātajā Darba aizsardzības jomas attīstības programmā 2008.-2010.gadam, kas šodien, 27.martā, izsludināta valsts sekretāru sanāksmē. Programma vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

LM norāda, ka galvenās darba aizsardzības jomā atklātās problēmas ir informācijas un kapacitātes trūkums darba aizsardzības politikas attīstībai, zemais normatīvo aktu ievērošanas līmenis praksē un sabiedrības neinformētība par darba aizsardzības jautājumiem.

Lai tās novērstu, programmā noteikti seši galvenie darbības virzieni:

1) nelaimes gadījumu darbā riska samazināšana un labāka darba aizsardzības normatīvo aktu ieviešana praksē;
2) zinātniski tehniskā atbalsta nodrošināšana preventīvas darba aizsardzības politikas plānošanai, izstrādei un ieviešanai;
3)darba aizsardzības politikas plānošanas, izstrādes un uzraudzības efektivizēšana;
4)„preventīvās kultūras” iedzīvināšana sabiedrībā un uzņēmumos;
5)darba aizsardzības speciālistu kompetences un kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana;
6)strādājošo drošības un veselības aizsardzības darbā labāka tiesiskā regulējuma nodrošināšana.

Veicinot darba vides un darba apstākļu uzlabošanu uzņēmumos, programmā paredzēta virkne pasākumu uzņēmumu atbalstam, piemēram, bez maksas apmācot uzņēmuma darbiniekus par darba drošības jautājumiem, veicot darba vides riska novērtēšanu, kā arī izstrādājot darba aizsardzības pasākumu plānus uzņēmumiem, kas darbojas bīstamākajās nozarēs. Tāpat plānots izstrādāt un ar darba aizsardzību saistītās mājas lapās (www.osha.lv, u.c.) ievietot elektronisku darba vides risku novērtēšanas programmu. Tā ļautu pašiem uzņēmumiem ērti un viegli veikt darba vides risku novērtēšanu.

Saskaņā ar programmu, trīs gadu laikā paredzēts izstrādāt 8 prakses standartus dažādu nozaru uzņēmumiem, tostarp, būvniecības, kokapstrādes, veselības un sociālās aprūpes nozarēm. Tie kalpotu reizē kā palīgmateriāls darba vides sakārtošanai, gan arī standarta ievērošanas gadījumā darba devējs varētu būt drošs, ka ir izpildījis visas likumdošanā noteiktās normas.

Tāpat plānots izstrādāt un ar Uzņēmumu reģistra palīdzību izplatīt jaunajiem uzņēmumiem „darba aizsardzības informatīvo paketi” – informatīvo materiālu par darba aizsardzības jautājumiem, t.sk., kas attiecībā uz darba aizsardzību jāzina un jāievēro konkrēto nozaru uzņēmumiem, kādi ir darba devēja pienākumi un tiesības, kādas ir darba aizsardzības pamatprasības.

Uzraudzības un kontroles stiprināšanai paredzēts paaugstināt Valsts darba inspekcijas (VDI) kapacitāti (materiāli tehniskie un cilvēkresursi) un ievērojami pilnveidot VDI rīcībā esošo datu bāzi, lai tajā būtu pieejami vispusīgi un reprezentatīvi dati, uz kā pamata varētu pilnveidot darba aizsardzības politiku un plānot uzraudzības un kontroles aktivitātes.

Lai nodrošinātu zinātniski tehnisko atbalstu preventīvas darba aizsardzības politikas plānošanai, izstrādei un ieviešanai, 2009.gadā plānots noslēgt deleģēšanas līgumu ar Rīgas Stradiņa universitātes aģentūru Darba drošības un vides veselības institūts par noteiktu valsts funkciju veikšanu darba aizsardzības jomā. Līdztekus minētajam, sadarbībā ar šo institūtu paredzēts izveidot vienotu informācijas centru, lai veicinātu sabiedrības, bet jo īpaši darba devēju un darbinieku informētību par darba aizsardzības jautājumiem.

Paredzēts, ka līdz katra gada 1.aprīlim, LM sagatavos un iesniegs Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par katra programmas gada uzdevumu izpildi. Programmas īstenošanai no valsts budžeta turpmākajiem trīs gadiem nepieciešami 7,9 miljoni latu.

Tā kā programmas darbības periods ir līdz 2010.gadam, darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnēs izvirzīto mērķu pilnīgai sasniegšanai, LM plāno izstrādāt otru programmu laika posmam no 2011.līdz 2013.gadam.

Programmu izstrādāja darba grupa, kurā piedalījās eksperti no LM, VDI, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta.


Informāciju sagatavoja:
Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv,
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825,
marika.kupce@lm.gov.lv