Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Ziņas Ziņas Valsts darba inspekcija uzsāk būvniecības inspicēšanas kampaņu

Valsts darba inspekcija uzsāk būvniecības inspicēšanas kampaņu 19.05.2008

2008.gada 19.maijā Valsts darba inspekcija (VDI) visā valstī uzsāks vērienīgu būvniecības nozares inspicēšanas kampaņu, kuras mērķis ir preventīvi apsekot būvlaukumus un izvērtēt būvuzņēmēju faktisko darbību drošas darba vides izveidē.

”Atšķirībā no pagājuša gada, kad VDI ieguldīja darbu un līdzekļus, informējot darba devējus par darba likumdošanas un darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, šogad VDI neinformēs uz kuriem būvuzņēmumiem inspektori dosies, jo pagājušajā gada pieredze liecina, ka ļoti daudzi darba devēji, nesakārtojot darba vidi, aizbildinās ar vārdiem - Mēs cerējām, ka Jūs neatnāksiet,” skaidro Valsts darba inspekcijas direktore Rita Elce.

VDI arī šogad pastiprināti kontrolēs darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu un piemēros adekvātas soda sankcijas, jo tās sevi attaisno ar statistikas datiem - VDI šogad būvniecības nozarē ir reģistrējusi 65 nelaimes gadījumus no kuriem 19 ir bijuši ar smagām sekām, bet neviens nav biji letāls. Salīdzinoši 2007.gadā kopumā būvniecības nozarē tika reģistrēti 251 nelaimes gadījums darbā, no kuriem 21 darbinieks traumu rezultātā bija gājis bojā, bet 75 gadījumos bija gūtas smagas traumas.

Atgādinām, ka saskaņā ar apstiprinātajiem grozījumiem, darbuzņēmējam būs jānodrošina, lai būvobjektā atrodas tajā nodarbināto saraksts, kurā norādīts nodarbināto vārds, uzvārds, personas kods vai darba atļaujas numurs Latvijā nodarbinātajiem ārzemniekiem, darba vai uzņēmuma līguma noslēgšanas datums un numurs, kā arī darbuzņēmēja nosaukums. Papildus tam, darbuzņēmējam vai galvenajam būvuzņēmējam būs pienākums sagatavot katra būvobjektā nodarbinātā apliecību, kurā papildus augstākminētajai informācijai iekļaus arī strādājošā fotogrāfiju. Pēc apliecību izgatavošanas tās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību, saņems ikviens attiecīgajā objektā strādājošais. Nodarbinātajiem būs pienākums glabāt apliecību pieejamā vietā, nepieciešamības gadījumā to uzrādot kontrolējošo institūciju pārstāvjiem.

Savukārt grozījumi Būvniecības likumā paredz, ka būvuzņēmējam, par darba izpildi vai pakalpojumu sniegšanu, ar darbinieku jāslēdz rakstveida darba vai uzņēmuma līgums, izņemot gadījumus, kad darbinieks ir ģimenes loceklis vai radinieks pirmajā / otrajā radniecības pakāpē.

„Būvniecības inspicēšanas kampaņa sakrīt ar pieņemtajiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumiem, kas paredz būtisku soda sankciju palielinājumu, tāpēc aicinu darba devējus ieguldīt naudu savu darbinieku drošībā nevis nomaksājot sodus,” uzsvēra Rita Elce.

Būvniecības inspicēšanas kampaņas laikā, VDI mājas lapas www.vdi.gov.lv apmeklētājiem būs iespēja piedalīties balsošanas aptaujās, kā arī izteikt savu viedokli par situāciju būvniecības nozarē. Sabiedrības viedoklis ir ļoti nozīmīgs VDI tālākai likumdošanas sakārtošanai nelegālās nodarbinātības samazināšanas jomā.

Papildus informācija:
Kampaņas ietvaros VDI inspektori būvlaukumos pievērsīs uzmanību sekojošu Ministru kabineta noteikumu prasību ievērošanā:

  •   25.02.2003. MK noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
  •   02.10.2007. MK noteikumi Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”;
  •   09.12.2002. MK noteikumi Nr.526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā;
  •   17.06.2003. MK noteikumi Nr.323 “Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos”;
  •   08.06.2004. MK noteikumi Nr.527 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”;
  •   20.08.2002. MK noteikumi Nr.372 “Darba aizsardzības prasības , lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”;
  •   03.09.2002 MK noteikumi Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”.  •   Masu mediji, kuri vēlas piedalīties būvniecības objektu inspicēšanas reidos, lūdzam sazināties ar VDI Sabiedrisko attiecību nodaļu.


Kontaktinformācija:
  •   Mārtiņš Pozņaks, VDI sabiedrisko attiecību speciālists, tālr. 7021735, 28328282
  •   Sarmīte Bunka–Brilijonka, VDI sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 7021735, 26334727