Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Ziņas Ziņas Notikusi pirmā kompetento speciālistu sertifikācija darba aizsardzībā

Notikusi pirmā kompetento speciālistu sertifikācija darba aizsardzībā 26.06.2008

Šonedēļ pirmo reizi tika veikta pirmo kompetento speciālistu sertificēšana, kurā sertifikācijas eksāmenu sekmīgi nokārtoja visi septiņi darba aizsardzības speciālisti. Tas ļauj viņiem sniegt darba aizsardzības pakalpojumu citiem uzņēmumiem nākamos piecus gadus.

Šāda atkārtota sertifikācija ir nepieciešama, jo šogad aprit pieci gadi, kopš pirmie kompetentie speciālisti ieguva augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzībā.

Lai saņemtu kompetenta speciālista sertifikātu, pretendentam personāla sertifikācijas institūcijā jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina darba aizsardzībā iegūto augstāko profesionālo izglītību un praktisko darbību darba aizsardzības jomā. Savukārt personāla sertifikācijas institūcija 30 dienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas organizē pretendenta zināšanu un spēju pārbaudi (testu) un novērtē viņa kompetences atbilstību sertifikācijai pieteiktajā jomā (darba aizsardzībā).

Pirms kompetento speciālistu pirmās sertifikācijas Labklājības ministrija (LM) kopīgi ar ekspertiem izstrādāja sertifikācijas kritērijus un eksāmena jautājumus, kurus 10.jūnijā apstiprināja Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācija.

Sertifikācijas eksāmens norit 2 daļās: 30 testa jautājumi un 3 rakstiski situāciju uzdevumi. Kopējais eksāmena norises ilgums ir 90 minūtes un tas ir sekmīgi nokārtots, ja pretendents ieguvis vismaz 70% jeb 42 punktus no 60 kopējiem eksāmenā iegūstamajiem punktiem.

Atgādinām, ka kompetents speciālists ir speciālists, kurš ir kompetents veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā.

Savukārt darba aizsardzības speciālists, kurš ieguvis profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā, ir pielīdzināms kompetentam speciālistam un ir tiesīgs veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos 5 gadus no brīža, kad ir saņemts izglītību apliecinošs dokuments. Pēc tam speciālistam jāvēršas personāla sertifikācijas institūcijā, lai iegūtu kompetenta speciālista sertifikātu.

Šobrīd Latvijā kā kompetenti speciālisti ir tiesīgi darboties 364 cilvēki, kas ieguvuši augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzības jomā, tai skaitā 7 kompetentie speciālisti, kas nulle kā ir ieguvuši kompetenta speciālista sertifikātu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.101 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” pēc pieciem gadiem kompetentiem speciālistiem nepieciešams kārtot zināšanu un prasmju pārbaudījumu un iegūt kompetenta speciālista sertifikātu.Informāciju sagatavoja:
Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktores vietniece 7021665, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv,
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv