Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Ziņas Ziņas Eiropas organizācijas un starptautiskās korporācijas apvieno spēkus, lai popularizētu drošas un veselībai nekaitīgas darba vietas

Eiropas organizācijas un starptautiskās korporācijas apvieno spēkus, lai popularizētu drošas un veselībai nekaitīgas darba vietas 17.10.2008

Eiropas organizācijas un starptautiskās korporācijas apvieno spēkus, lai popularizētu drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas. Deviņas Paneiropas un starptautiskas organizācijas ir pieteikušās veselībai nekaitīgu darbavietu veicināšanas kampaņas pirmajā kārtā kā oficiāli partneri. Kampaņu organizē Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA), un uzmanība tajā tiek pievērsta veselībai un drošībai radīto risku novērtēšanai ar mērķi samazināt ar darbu saistītu negadījumu un saslimšanas gadījumu skaitu. Šajā jomā ir steidzami vajadzīgi uzlabojumi. Tikai viens piemērs: tiek lēsts, ka katrās trīs ar pusi minūtēs ES mirst kāds, kura nāves cēlonis ir saistīts ar darbu*.

Kampaņas dalībnieku vidū ir Eiropas darba devēju un nodarbināto federācijas, starptautiskie uzņēmumi no dažādām rūpniecības nozarēm, pētniecības platformas un NVO. Piesakot savu dalību kā oficiālie partneri, šīs organizācijas aktīvi iesaistās kampaņā un popularizē riska novērtēšanu kā pirmo būtisko soli ceļā uz drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanu darbavietā.

"Esam ļoti lepni, ka tik daudzas pazīstamas organizācijas ir izlēmušas palīdzēt mums palielināt informētību par šo svarīgo tematu", izteicās EU-OSHA direktors Jukka Takala. "Riska novērtēšana ir izšķirošs faktors negadījumu un veselības kaitējumu novēršanai darbavietā. Visā Eiropā to pieprasa tiesību akti, taču joprojām ir uzņēmumi, kas regulāri neizvērtē savus riskus. To ataino statistikas dati par negadījumiem un saslimšanas gadījumiem darbā, kas liecina, ka šajā jomā joprojām ir vajadzīgi uzlabojumi, īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos. Sadarbība ar šīm deviņām organizācijām ļaus mums palielināt veselībai nekaitīgu darbavietu veicināšanas kampaņas ietekmi, kas jau šobrīd ir viena no lielākajām informēšanas kampaņām par drošību un veselības aizsardzību darbavietā. Šis ir tikai sākums, jo mēs sazināmies ar daudzām citām organizācijām, kas mums drīz pievienosies."

Oficiālie partneri popularizē veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu, izmantojot savus informācijas kanālus, izplatot kampaņas materiālus savos tīklos un organizējot savus pasākumus, piemēram, konferences, darbseminārus, apmācības, pasākumus presei un plakātu konkursus. EU-OSHA atlīdzina partneriem, plaši popularizējot tos savā tīmekļa vietnē un biļetenā, kam ir vairāk nekā 38 000 abonentu. Turklāt visi dalībnieki saņem Partnera apliecību un tiek atzīti, kad Aģentūra iepazīstina ar kampaņu un popularizē to ieinteresētajām pusēm ES līmenī un plašsaziņas līdzekļos.

Citāti:
 • Philippe de Buck, Business Europe (Eiropas Biznesa konfederācijas) ģenerālsekretārs:
"Darba devēji ir pārliecināti par veselības aizsardzības un drošības risku pārvaldības nozīmi darbavietā, kur būtiska sastāvdaļa ir riska novērtēšana. Mums būs prieks ar savu dalību kampaņā palīdzēt uzņēmumiem, īpaši MVU, analizēt un novērst riskus darbavietā tādā veidā, kas neapgrūtina uzņēmumus."
 • Drewin Nieuwenhuis, CEOC (Inspekcijas un sertifikācijas organizāciju konfederācija) ģenerālsekretārs
"Drošības, kvalitātes un vides aizsardzības popularizēšana ar neatkarīgas inspekcijas, testēšanas un sertifikācijas starpniecību bieži ir riska novērtēšanas procesa svarīga daļa."
 • Ian Banks, EMHF (Eiropas Vīriešu veselības foruma) prezidents:
"Šajā kampaņā tiek pelnīti atzīta darbavietas nozīme visu darbinieku, jo īpaši vīriešu, informēšanā par drošības un veselības aizsardzības jautājumiem, jo vīrieši pie profesionāļiem bieži dodas konsultēties novēloti."
 • Henk Vanhoutte, ESF (Eiropas Drošības federācijas) ģenerālsekretārs:
“Veikt nopietnu un pastāvīgu riska novērtēšanu ir vienīgais veids, kā padarīt darbavietu drošāku. Tas ir pamatnosacījums visu veidu darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldībai un rīcības plānam kopumā, un jo īpaši individuālo aizsardzības līdzekļu pareizai izvēlei. Runa ir par veselo saprātu, ne tikai par juridiskām saistībām.”
 • Olivier Salvi, ETPIS (Eiropas Tehnoloģiju platformas par rūpniecisko drošumu) ģenerālsekretārs:
"Ar dalību šajā kampaņā ETPIS cer, ka nesenie pētījumos iegūtie rezultāti tiks ieviesti rūpniecībā un ka zināmās nozarēs jau sekmīgi lietotā prakse tiks pārņemta visās rūpniecības nozarēs."
 • John Monks, ETUC (Eiropas Arodbiedrību konfederācijas) ģenerālsekretārs:
"Tiek veikts reāls riska novērtējums, kurā piedalās darbinieki un viņu pārstāvji."
 • Heinz Kiefer, EuroCOP (Eiropas Policistu konfederācijas) prezidents:
"Policijas darbinieki pārāk bieži darba laikā nonāk bīstamās situācijās, kuras varētu arī novērst. Mēs piedalāmies riska novērtēšanas kampaņā, lai palīdzētu veidot riska novēršanas pasākumu programmu policijas dienestos."

 • John Rietdveldt, Ideal Standard International izpilddirektors:
"Drošība sākas ar katru no mums, un efektīva riska novērtēšana ir nenovērtējami svarīga, lai mēs varētu sasniegt savus mērķus attiecībā uz drošību. Nav nejaušība, ka rūpes par labklājību ir viena no mūsu uzņēmuma pamatvērtībām. Mums ir svarīga visu mūsu darbinieku drošība, un mēs uzskatām, ka pat viens nelaimes gadījums ir par daudz! Viens negadījums ir par daudz. Atcerieties par drošību! Jums ir tikai viena dzīvība."
 • Brian Boyd, EHS Johnson & Johnson viceprezidents:
"Veselība un drošība vienmēr ir bijusi daļa no Johnson and Johnson kredo; mēs vēlamies, lai mūsu darbinieku darbavieta būtu pēc iespējas drošāka un veselībai nekaitīgāka. Tas nav iespējams, ja nebūs padziļinātas izpratnes par pastāvošajiem riskiem un spēcīgas riska novērtēšanas un korektīvo pasākumu veikšanas sistēmas."

Priekšvēsture:

Veselībai nekaitīgu darbavietu un riska novērtēšanas popularizēšanas kampaņa ilgs vairāk nekā divus gadus (2008/2009), un to atbalsta ES prezidentvalstis, Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija un Eiropas sociālie partneri. Izmantojot valstu kontaktpunktus 27 ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs, EU-OSHA rīkos simtiem pasākumu visā kampaņas norises laikā.

Kampaņas galvenie mērķis:
 • palielināt informētību par juridisko atbildību un darbavietā pastāvošo risku novērtēšanas nozīmi un praktisko vajadzību;
 • izskaidrot riska novērtēšanas procesu un parādīt uzņēmumiem, jo īpaši MVU, ka riskam  novērtēšanai nav noteikti jābūt sarežģītai, birokrātiskai vai tikai ekspertiem paredzētai darbībai;
 • popularizēt piecu posmu pieeju riska novērtēšanai;popularizēt visu darbavietā nodarbināto iesaistīšanu;
 • popularizēt labu praksi, kas ir pārņemama un palīdzēs vienkāršot procesu.

Papildinformācija uzziņai- http://osha.europa.eu/lv/press/press-releases-lv/european-organisations-and-multinationals-join-forces-to-promote-safe-and-healthy-workplaces

* Saskaņā ar Eiropas Kopienas Satistikas biroja (EUROSTAT) datiem(1) Eiropas Savienībā katru gadu 5720 cilvēki mirst darba negadījumu dēļ. Turklāt Starptautiskā darba organizācija lēš(2), ka vēl 159 500 darbinieku ES katru gadu mirst arodslimību rezultātā. Ņemot vērā abus skaitļus, ir aprēķināts, ka reizi trijās ar pusi minūtēs ES kāds mirst ar darbu saistītu iemeslu dēļ. Ik četras ar pusi sekundes kāds cilvēks ES cieš nelaimes gadījumā, un viņam/viņai nākas kavēt darbu vismaz trīs darba dienas(3).

(1) EUROSTAT 2005: Figure in recorded economic sectors covering 87% of the workforce in the 27 EU Member States.

(2) ILO 2005: Figure is an estimation for EU27; http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm

(3) ILO estimates 2008