Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Ziņas Ziņas Starptautiskā konference "Darba kvalitāte – dzīves kvalitāte. Darba inspekciju loma Eiropas un nacionālo stratēģiju ieviešanā"

Starptautiskā konference "Darba kvalitāte – dzīves kvalitāte. Darba inspekciju loma Eiropas un nacionālo stratēģiju ieviešanā" 21.11.2008

No 20. līdz 21.novembrim, viesnīcā „Islande Hotel” Rīgā, Ķīpsalas ielā 20 Eiropas Sociālā fonda ietvaros norisināsies Valsts darba inspekcijas (VDI) un Starptautiskās Darba inspekciju asociācijas organizētā starptautiskā konference „Darba kvalitāte – dzīves kvalitāte. Darba inspekciju loma Eiropas un nacionālo stratēģiju ieviešanā”, kurā piedalīsies pārstāvji no 22 valstīm.

Konferences mērķis ir veicināt darba aizsardzības sistēmas un darba tiesisko attiecību attīstību Centrālajās un Austrumeiropas valstīs, kā arī noteikt Darba inspekciju lomu Eiropas un nacionālo stratēģiju ieviešanā.

Viens no konferences galvenajiem uzdevumiem ir dalīties Eiropas valstu darba inspekciju pieredzē, novērtējot darba vides riskus, novēršot nelaimes gadījumus un apkarojot nelegālo nodarbinātību, īpaši izceļot preventīvo pasākumu, sabiedrības informēšanas un darbinieku apmācību nepieciešamību.

Konferences atklāšanas preses konferencē ar masu mediju pārstāvjiem tikās VDI direktore Rita Elce, kas informēja par izaicinājumiem, ar kuriem darba inspekcija saskaras pašreizējā ekonomiskajā situācijā un Bernhards Brukners (Bernhard Brueckner), Starptautiskās Darba inspekciju asociācijas viceprezidents, kurš izklāstīja darba aizsardzības sistēmas attīstības perspektīvas Eiropā, kā arī Starptautiskās darba organizācijas pārstāvis Malkoms Giffords (Malcom Gifford) un Labklājības ministrijas pārstāvis Renārs Lūsis.

Rita Elce, Valsts darba inspekcija: „VDI lielākais izaicinājums ir turpināt pilnveidot likumdošanu sakarā ar nelegālās nodarbinātības samazināšanu, tāpēc, šīs starptautiskās konferences laikā, ceram iegūt daudz jaunu ideju kā to reāli īstenot. Jauns izaicinājums ir arī fakts, ka mūsu Eiropas kolēģi iegūst praktisku pieredzi sociāla dempinga mazināšanā savās valstīs. Kā piemēru gribētu minēt situāciju ar daudziem latviešu strādniekiem Norvēģijā, kad darba līgums Latvijā tiek noslēgts minimālās algas līmenī, tādējādi nemaksājot Norvēģijas likumdošanā noteikto algu.”

Bernhards Brukners (Bernhard Brueckner), Starptautiskās Darba inspekciju asociācijas viceprezidents: „Daudzu gadu laikā, audita ietvaros, Starptautiskā Darba inspekciju asociācija ir vērtējusi Eiropas nacionālo darba inspekciju nozīmi. Varam secināt, ka aizvien palielinās izpratne par to, ka darba inspekcijas efektivitātes līmenis ir nacionālas ekonomikas un sociālas attīstības indikators. Arī Latvijas Valsts darba inspekcijai piemīt joprojām neapzināts potenciāls kļūt par vienu no galvenajām nacionālās attīstības veicinātājām.”

Malkoms Giffords (Malcom Gifford), Starptautiskā darba organizācija: „Eiropas valstu darba inspekcijām ir ļoti nozīmīga loma gan atjaunojot uzticību valsts institūciju labai pārvaldībai, gan veicinot atbilstošu darbvietu izveidi uzņēmumos. Lai darba inspekcijas varētu reāli ietekmēt šos procesus, tām ir jāstrādā ļoti profesionāli. Uzskatu, ka no inspekciju darba efektivitātes ir atkarīga kopējā nelaimes gadījumu skaita darba vietās samazināšanās, darba apstākļu uzlabošanās un uzņēmumu produktivitātes pieaugums.”

Renārs Lūsis, Labklājības ministrija: „Ar šo konferenci „Darba kvalitāte – dzīves kvalitāte” ir iedibināta lieliska tradīcija darba aizsardzības jomā. Tā ir vienreizēja iespēja Latvijas uzņēmumu pārstāvjiem un speciālistiem iepazīties ar citu valstu labo pieredzi dažādu problēmjautājumu risināšanā, kas saistīti ar darba apstākļiem. Efektīvi un radoši risinājumi ir īpaši būtiski šajā uzņēmumiem finansiāli sarežģītajā laikā, kad ir grūti rast iespēju lielām finansiālām investīcijām darba aizsardzībā.”

Plašāka informācija par starptautisko konferenci „Darba kvalitāte – dzīves kvalitāte. Darba inspekciju loma Eiropas un nacionālo stratēģiju ieviešanā” ir pieejama VDI mājas lapas sadaļa – www.vdi.gov.lv/konference.

  • Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Pozņaks, Valsts darba inspekcijas Sabiedrisko attiecību speciālists, tālr.: 7021735, e-pasts: martins.poznaks@vdi.gov.lv