Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Tēmas Būvniecība Elektrodrošība

Elektrodrošība


Elektrodrošība
Sagatavots pēc Strādnieku tiesību aizsardzības centra (ASV) materiāla /Oriģināls /
 

Katru gadu ļoti daudz būvstrādnieku iet bojā vai tiek ievainoti no elektrotraumām. Nāves cēloņi lielākoties ir nāvējošs elektrošoks, bet dažkārt strādnieki saņem elektrisko triecienu vai tiek citādi ievainoti.

Aizsargā sevi

Izslēgšana/atvienošana no elektriskās strāvas ir veids, kā būt drošam, ka elektrība nav ieslēgta, kamēr kāds strādā pie iekārtas. Ar elektrības slēdža nospiešanu nepietiek. Aprīkojumu ir pilnībā jāatvieno no strāvas avota, ja iespējams, jānofiksē vai jānobloķē visas atslēgšanas ierīces, lai novērstu aprīkojuma nejaušu ieslēgšanos vai kustēšanos.

Darba devējam vajadzētu:

 • uzrakstīt izslēgšanas/atvienošanas no elektriskās strāvas programmu un apmācīt darbiniekus /Darba drošības un veselības aģentūrai ir Vispusīgs izslēgšanas/atvienošanas no elektriskās strāvas standarts rūpniecības nozarei (29 CFR 1910. 147), bet tas neattiecas uz būvniecību/;

Šajā programmā vajadzētu iekļaut plānojumu, lai identificētu:

 • enerģijas avotus;
 • strādniekus, kuri var tikt ievainoti;
 • kurš (un kā) atvienos aprīkojumu no strāvas.
 • uzturēt sakarus ar visiem iesaistītajiem strādniekiem;

 • informēt strādniekus par pārmaiņām izslēgšanas/atvienošanas kārtībā no elektriskās strāvas darbā;

 • pārliecināties, ka aprīkojums ir atbrīvots no enerģijas tā, lai tas nevarētu tikt iedarbināts;

 • par izslēgšanas/atvienošanas no elektriskās strāvas ierīču uzstādīšanu/noņemšanu;

 • ņemt vērā koordināciju ar citiem darbiem, kas tiek veikti līdzās;

 • veikt uzkrātās enerģijas atbrīvošanu (piemēram, kondensatoru izlādēšanu);

 • veikt pareizu aprīkojuma lietošanas atsākšana (ieskaitot pārbaudi vai aprīkojuma pareizu novietošanu).

Izslēgšanas/atvienošanas no elektriskās strāvas procedūra

 1. Paziņošana. Pasakiet aprīkojuma operatoriem un uzraugiem, ka strāva tiek atvienota vai izolēta.

 2. Sagatavošanās. Kopā ar atbildīgo pārlasiet rakstisko instrukciju par to, kā pareizi atvienot no strāvas un pieslēgt atpakaļ aprīkojumu, pie kura tiks veikt darbi.

 3. Izslēgšana. Izslēdziet aprīkojumu.

 4. Izolācija. Atdaliet visus enerģijas avotus, lietojot piemērotas izolācijas ierīces– kā manuālais ķēdes pārtraucējs vai atslēgšanas slēdži. Spiežamas pogas vai selektora slēdži nedrīkst būt vienīgais veids, kā atvienot no strāvas. Daudzām ierīcēm tiek pievadīta  vairāk kā viena veida enerģija, ko vajag izolēt.

 5. Izslēgšanas/atvienošanas no elektriskās strāvas pielietošana. Katram strādniekam, kurš varētu tikt pakļauts bīstamai enerģijai,  ir jābūt izslēgšanas/atslēgšanas no elektriskās strāvas procesa daļai.

 • Izslēgšanas ierīcei ir atslēga vai šifra atslēga ar speciālu piekariņu, uz kura ir uzrakstīts strādnieka vārds. Atslēgai ir jābūt piestiprinātai pie izolācijas ierīces, ķēdes pārtraucēja un/vai slēdža, lai novērstu enerģijas avota vai aprīkojuma ieslēgšanu, vai enerģijas atbrīvošanu.

 • Atvienošanas no strāvas ierīcei ir metāla uzgalis vai citāds veids, kādā to piestiprināt tā, lai tas spētu izturēt vismaz 50 mārciņu spēku (dažas atvienošanas ierīces tiek piestiprinātas ar vadu). Izmantojiet atvienošanas ierīci tikai tad, kad nav iespējams izslēgt. Pie uzgaļa vajadzētu būt apzīmējumam, kas norādītu, ka neviens bez atļaujas nedrīkst ieslēgt aprīkojumu vai noņemt tā enerģiju izolējošo ierīci (Darba drošības un veselības aģentūra atļauj lietot atvienošanas ierīces, bet Nacionālais darba drošības un veselības institūts neiesaka strādāt pie tikai atvienotām ierīcēm).

 • Katram strādniekam, kurš atrodas riska zonā vajadzētu lietot atsevišķu izslēgšanas/atvienošanas ierīci katram bīstamam enerģijas avotam– tāpēc vienai ierīcei var būt daudz dažādu atslēgu vai uzgaļu. Jums ir jābūt vienīgajam, kuram ir atslēga vai kombinācija tai izslēgšanas ierīcei, kuru jūs uzstādāt, izņemot gadījumu, kad tiek lietotas kompleksas izslēgšanas/atvienošanas ierīces (sk. zemāk).

 • Kvalificēta darbinieka veikta pārbaude. Lai veiktu nelielu apkopes darbu vai pārbaudi kontaktdakšas-un-saites aprīkojumam, jūs drīkstiet strādāt, nepievienojot izslēgšanas/atvienošanas mehānismu, ja jūs izraujat kontaktdakšu no ligzdas un vienmēr strādājiet blakus strāvas kontaktdakšai un kontrolējat to.

 • Kompleksa izslēgšana/atvienošana. Speciāls rakstīts plāns nepieciešams, ja paredzētais darbs būs saistīts ar vairāk kā vienu no sekojošajiem jautājumiem:

 • enerģijas avots;
 • brigāde;
 • prasme;
 • ierobežošana;
 • darba devējs;
 • veids, kādā izolēt enerģiju vai
 • darba maiņa.

Vienam brigādes loceklim vajadzētu būt atbildīgam par visu izslēgšanu/atvienošanu kopumā. Šai personai vajadzētu būt apmācītai un viņas vārdam būtu jāparādās rakstītajā plānā. Tomēr tik un tā katram strādniekam vajadzētu pārliecināties, ka visi enerģijas avoti ir izslēgti pirms darbu sākšanas.

 1. Uzkrātās enerģijas kontrolēšana. Atbrīvojiet enerģiju, piemēram, izlādējot kondensatorus, noņemot domkratus, izsūknējot hidrauliskās līnijas.

 2. Pārbaude. Lietojiet pārbaudes līdzekļus (tādu kā elektriskās ķēdes pārbaudītājs), lai pārliecinātos, ka aprīkojums ir atvienots no enerģijas padeves avota.

 3. Izslēgšanas/atvienošanas ierīču noņemšana. Tikai tas strādnieks, kurš izslēgšanas vai atvienošanas ierīci uzstāda, drīkstētu to arī noņemt. Ja kādam citam ir jānoņem izslēgšanas/atvienošanas ierīce, tad viņam/viņai ir jāpārliecinās, vai cilvēks, kurš to ir uzstādījis, neatrodas būvlaukumā un jābrīdina šo darbinieku, kad viņš/viņa atgriežas.

 4. Aprīkojuma lietošanas atsākšana. Kad darbs ir paveikts, un izslēgšanas/atvienošanas ierīces ir noņemtas, ir jāpārbauda un jāpaskatās, vai visi darbarīki, mehāniskie izolējumi un elektriskās ierīces ir noņemti, pirms tiek pieslēgta strāva. Pirms tiek atjaunota enerģijas padeve, ir jābrīdina visi strādnieki, kuri var darboties ar aprīkojumu, un jāpārliecinās, ka neviens neatrodas netālu no tā.

 5. Īslaicīga atvienošana. Ja darbs, kurš pieprasa izslēgšanu/atvienošanu, tiek pārtraukts aprīkojuma pārbaudes vai uzstādīšanas dēļ, tad visas procedūras ir jāsāk no jauna.

 

Atpakaļ