Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Tēmas Būvniecība Drošība zemes (grunts pārvietošanas) darbos

Drošība zemes (grunts pārvietošanas) darbos


Drošība zemes (grunts pārvietošanas) darbos
Sagatavots pēc Veselības aizsardzības un drošības administratora (Lielbritānija) materiāla  /Oriģināls /
 

Ievads

Katru gadu darbinieki cieš nelaimes gadījumos zemes darbos. Rakšanas darbiem un grunts pārvietošanai ir jābūt pareizi plānotai,  uzraudzītai un veiktai tā, lai izvairītos no negadījumiem. Šī informācijas lapa piedāvā informāciju tiem, kuri ir iesaistīti zemes darbos.

Plānošana

Pirms jebkādu rakšanas darbu uzsākšanas un darbu veikšanas laikā jānodrošinās pret:

 • tranšeju un būvbedru malu iegrūšanu;

 • materiālu uzkrišanu rakšanā strādājošajiem darbiniekiem;

 • cilvēku un transporta iekrišanu izrakumos;

 • mehānismu operatoru saspiešanu tiem gāžoties;

 • blakus esošo būvju iebrukšanu rakšanas vietās;

 • pazemes komunikāciju bojāšanu;

 • nepiederošu personu piekļūšanu izrakumu vietai;

 • mehānismu atgāzu dūmiem.

  Pārbaudiet, vai nepieciešamais aprīkojums (kā tranšeju plāni, balsti, sijas, utt.) ir būvlaukumā pirms darbu sākšanas.

Izrakumu iegruvumi

 • Nodrošiniet izrakumu malas un galus no iegrūšanas, izveidojot tās drošā slīpumā saskaņā ar projektu vai arī atbalstot ar šim nolūkam izgatavotiem speciāliem balstiem, vai atbilstošām atbalsta sistēmām.

 • Neejiet izrakumos, kuros nav aizsargnožogojumu.

 • Nekad nestrādājiet pirms sienu atbalsta nodrošināšanas.

  Atcerieties, ka pat darbs seklās tranšejās var būt bīstams. Jums var būt nepieciešams izmantot atbalstu pret sienām, ja darbs prasa liekšanos vai tupēšanu uz ceļiem.

Materiālu iekrišana izrakumos

 • Neglabājiet bojātos, neizmantotos vai citus materiālus pie izrakumu malām. Tie var iekrist izrakumos, un papildu slodze rada lielākus draudus malu iegruvumiem.

 • Pārliecinieties, ka izrakumu malas ir nodrošinātas pret materiālu krišanu. Lietojiet aizsargdēļus, kur nepieciešams.

 • Strādājot izrakumos, valkājiet aizsargķiveres.

Cilvēku un transporta iekrišana izrakumos

 • Veiciet visu nepieciešamo, lai nepieļautu cilvēku iekrišanu izrakumos. Ja būvbedres vai tranšejas ir 2 m vai dziļāks, nodrošiniet aizsargnožogojumu, piemēram, drošības margas.

 • Novietojiet  transportu pēc iespējas tālāk no bīstamās zonas. Izmantojiet koši krāsotus balstus vai barjeras, kur nepieciešams. Vietās, kur nepieciešama transporta piebraukšana, lai padotu materiālus izrakumā, izmantojiet papildus balstus, lai novērstu to ieslīdēšanu.

  Atcerieties, ka izrakumu malām var vajadzēt papildu atbalstu.

Darbinieku saspiešana ar dažādiem mehānismiem

Uzmaniet, lai darbinieki neatrastos dažādu mehānismu darbības bīstamajās zonās, piemēram, ekskavatoru. Kur tas nav iespējams, izmantojiet drošas aizsardzības sistēmas, lai novērstu cilvēku saspiešanu.

Transportlīdzekļu vadītājiem un mehānismu operatoriem jābūt īpaši apmācītiem.

Pazemes komunikāciju bojāšana

Pirms zemes darbu sākuma darbojošos pazemes komunikāciju izvietojuma vietās jāizstrādā ar šo komunikāciju valdītājiem saskaņoti darbu drošības pasākumi, bet pazemes komunikāciju izvietojums būvlaukumā jāapzīmē ar zīmēm vai uzrakstiem.

Katram darbu veicējam vajadzētu jāpārzina droši rakšanas priekšnoteikumi un jābūt gatavam rīkoties ārkārtas situācijā.

Rakšana pie tuvu esošām būvēm

Pārliecinieties, vai rakšanas darbi neietekmēs sastatņu atbalstu vai tuvējo būvju pamatu stabilitāti. Sienām var būt ļoti sekli pamati, kurus var bojāt pat mazu tranšeju rakšana.

Pirms darbu sākšanas novērtējiet, vai būvēm nevajadzētu īslaicīgu stiprinājumu atbalstu. Iespējams, ka būs vajadzīga pamatu izpēte un ēku inženieru padomi.

Mehānismu atgāzu dūmi

Izplūdes dūmi var būt bīstami. Nenovietojiet ar degvielu vai dīzeli darbināmus mehānismus, tādus kā ģeneratori vai kompresori, izrakumos vai netālu no tiem, ja izplūdes dūmi nevar tikt aizvadīti prom vai teritorija nevar tikt ventilēta.

 

Atpakaļ