Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Ziņas

Ziņas

RSU Darba drošības un vides veselības institūts organizē profesionālās pilnveides semināru „Elektrodrošība” (12.12.2014)

Semināra mērķis: Nodrošināt ar informāciju par praktisko MK noteikumu nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” (pieņemti 08.10.2013., spēkā no 01.03.2014.) pielietošanu praksē, kā arī par svarīgākajām ar elektrodrošību saistītājām darba vides problēmām un riskiem, kā arī risinājumiem un labo praksi.

RSU Darba drošības un vides veselības institūts organizē profesionālās pilnveides semināru „Darba vides riska faktori HoReCa nozares uzņēmumos” (03.12.2014)

Semināra mērķis:

·        Nodrošināt ar informāciju par svarīgākajiem darba vides riska faktoriem naktsmītņu un sabiedriskās ēdināšanas nozaru uzņēmumos, iepazīstinot ar svarīgākajām problēmām, riska novērtējumu, risinājumiem un labo praksi.

RSU Darba drošības un vides veselības institūts organizē profesionālās pilnveides semināru „Darba vides riska faktori mazumtirdzniecības nozares uzņēmumos” (03.12.2014)

Semināra mērķis: Nodrošināt ar informāciju par svarīgākajiem darba vides riska faktoriem mazumtirdzniecības nozares uzņēmumos, iepazīstinot ar svarīgākajām problēmām, riska novērtējumu, risinājumiem un labo praksi.

RSU Darba drošības un vides veselības institūts Organizē profesionālās pilnveides semināru „Drošs darbs ar AZBESTU” (17.11.2014)

Semināra norises laiks un vieta: 2014. gada 24. novembris, plkst. 10.00. – 14.00., Rīga, Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Senāta zāle.

Valsts darba inspekcija apbalvo konkursa "Zelta ķivere" dalībniekus (28.10.2014)

Šodien, 24.10.2014. Rīgā norisinājās Valsts darba inspekcijas (turpmāk Darba inspekcija) un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras rīkotā konkursa "Zelta ķivere" dalībnieku apalvošana.

RSU Darba drošības un vides veselības institūts organizē profesionālās pilnveides semināru „Darba aizsardzības ekonomiskie aspekti – vai darba aizsardzība var būt ekonomiski izdevīga?” (20.10.2014)

Semināra mērķis:

  • Uzlabot darba devēju, nodarbināto un darba aizsardzības speciālistu izpratni par darba aizsardzības ekonomiskajiem aspektiem un aprēķinu un noteikšanas iespējām, kā arī svarīgākajiem zaudējumu posteņiem un iespējām uzlabot produktivitāti.  

 

 

VDI aicina uz semināru „OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai ” (20.10.2014)

Semināra norises laiks: 2014. gada 28.oktobrī, plkst. 13.00 – 15.00.
Semināra norises vieta: Vidzemes augstskolas Mūžizglītības centrs, Valmiera, Cēsu iela 4, 3.stāva auditorijā

Semināra programma

VDI aicina uz semināru „OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai ” (20.10.2014)

Semināra norises laiks: 2014. gada 4.novembrī, plkst. 13.00 – 15.00.
Semināra norises vieta: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dienesta viesnīca, Jēkabpils, Pasta ielā 1, 102.telpa.

Semināra programma

VDI aicina uz semināru „OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai lauksaimniecībā” (13.10.2014)

Semināra norises laiks: 2014. gada 22.oktobrī, plkst. 13.00 – 15.00.
Semināra norises vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā, 2.stāvā  Svētes i.33. Jelgavā

Semināra programma

VDI aicina uz semināru „OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai” (06.10.2014)

Semināra norises laiks: 2014. gada 14.oktobrī, plkst. 13.00 – 15.00.
Semināra norises vieta: Liepājas 7.vidusskolā, Celmu ielā 6, Liepājā, LV-3417

 

Semināra programma

Šogad liels darbā bojāgājušo skaits (29.09.2014)

Līdz 26.09.2014. darba vietās gājuši bojā jau 42 cilvēki. 17 gadījumos izmeklēšana ir pabeigta, bet 25 gadījumos izmeklēšana turpinās.

Sešos no  Valsts darba inspekcijas izmeklētajiem 17 nāves gadījumos, kā nelaimes gadījuma cēlonis bija darba organizācijas un ar to saistītie trūkumi.  Darba devējs nebija darbiniekus pietiekoši instruējis un apmācījis, lai savu darbu veiktu droši, kā arī nebija nodrošinājis kontroli pār veicamo darbu izpildi. Savukārt pieci cilvēki gāja bojā, jo paši nebija ievērojuši darba aizsardzības prasības, kuras uztvēra tikai kā formalitāti, nevis savas veselības un drošības garantiju. Darba vietās šogad miruši 37 vīrieši un 5 sievietes.

Latvijas Arodslimību Ārstu biedrība rīko konferenci „Rehabilitācijas nozīme arodmedicīnā” (08.09.2014)

Konferences norises laiks un vieta: 03.10.2014., reģistrācija no 13.00, plkst.14.00-17.00.

Sanatorija „Belorusija”, Bulduru prosp. 4/8, Jūrmala

Plašāka informācija pielikumā.

VDI aicina uz semināru „Alkohols, apreibinošās vielas un medikamenti – ko tie nodara darba videi?” (04.09.2014)

Semināra norises laiks: 2014. gada 3.oktobrī, plkst. 13.30 – 16.30.
Semināra norises vieta: Kafejnīcas «Jaunā saule» semināru telpās, Rīgas ielā 10, Valmierā

Semināra programma

Darba drošības un vides veselības institūts (DDVVI) izsludina konkursu „Atbalsts darba aizsardzības filmu uzņemšanai” (27.08.2014)

Dažādi informatīvi videomateriāli un filmas ir atzītas par vienu no efektīvākajiem līdzekļiem nodarbināto informēšanai un apmācībai par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem, tāpēc Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstītajā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plānā 2014.gadam” ir paredzēts organizēt konkursu Latvijas uzņēmumiem par finansiālu atbalstu darba aizsardzības filmu uzņemšanai. Konkursu rīko darba drošības un vides veselības institūts. Konkursa rezultātā paredzēts piešķirt atbalstu 3 informatīvu filmu sagatavošanai.
Pieteikumu iesūtīšanas termiņš: 25.09.2014.
Pielikumā:
·    Nolikums
·    Pieteikuma veidlapas

Pilnveidotas darba aizsardzības prasības būvdarbu veikšanā (02.07.2014)

Otrdien, 1.jūlijā, valdībā apstiprinātas pilnveidotās darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, informē Labklājības ministrija (LM).

Iepriekšminēto paredz valdībā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus.

Jūnijā uzsākta lauksaimniecības nozares pārbaude (19.06.2014)

Valsts darba inspekcija 10.jūnijā uzsāka tematiskās pārbaudes lauksaimniecības nozares uzņēmumos, kruos tiks pārbaudīt darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošana.

 

Valsts darba inspekcija aicina uz otro Darba aizsardzības filmu pēcpusdienu 19.06.2014. Ventspilī (27.05.2014)

Semināra norises laiks: 2014. gada 19.jūnijs, plkst. 14.00 – 16.00.

Semināra norises vieta: Ventspils, kinoteātris “RIO”, Pils ielā 28.

Programma pielikumā.

RSU Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā ar Valsts darba inspekciju aicina uz profesionālās pilnveides noslēguma semināru „Izmeklējam gandrīz notikušos nelaimes gadījumus – kā to darīt?” (26.05.2014)

Semināra mērķis: Uzlabot darba devēju, nodarbināto un darba aizsardzības speciālistu izpratni par nepieciešamību izmeklēt gandrīz notikušos nelaimes gadījumus un attīstīt prasmes atpazīt bīstamās situācijas, lai būtu iespējams rīkoties preventīvi.

RSU Darba drošības un vides veselības institūts organizē profesionālās pilnveides semināru „Veselības veicināšana darba vietās” (26.05.2014)

Semināra norises laiks un vieta: 2014.gada 29. maijā, plkst. 12.00 - 16.00. Viesnīca „Talsi”, Kareivju iela 16, Talsi

RSU Darba drošības un vides veselības institūts aicina uz profesionālās pilnveides semināru „Darba vides FIZIKĀLIE riska faktori” (26.05.2014)

Semināra mērķis: Nodrošināt ar informāciju par svarīgākajām problēmām, riska novērtējumu, risinājumiem un labo praksi saskaroties ar darba vides fizikālajiem riska faktoriem (piemēram, troksni, vibrāciju u. c.).