Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Tiesību akti

 Tiesību akti

Darba aizsardzība nozīmē nodarbināto drošību un veselību darbā. Taču cik viegli ir pateikt darba aizsardzības definīciju, tik grūti ir pateikt, kur sākas un beidzas darba aizsardzības joma. Ņemot vērā to, ka nodarbināto drošību var ietekmēt daudz un dažādi faktori, darba aizsardzības joma ļoti bieži saskaras un pat nedaudz pārklājas ar citām jomām, kā, piemēram, elektrodrošība, ugunsdrošība, darba tiesības u.c.

Tikpat grūti ir pateikt, kuri ir darba aizsardzības jomu regulējoši tiesību akti, un kuri nav. Tāpēc šeit esam uzskaitījuši tikai pašus svarīgākos darba aizsardzības tiesību aktus. Šeit neesošos, bet jūs interesējošos darba aizsardzības tiesību aktus Jūs varat atrast pēc šādām interneta adresēm:

Latvijai kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstij savā likumdošanā ir jāiestrādā ES direktīvu prasības, tai skaitā par darba aizsardzības jautājumiem. Šobrīd Latvijā ir iestrādātas praktiski visu ES darba aizsardzības direktīvu prasības, bet jaunākās ES direktīvu prasības tiek pārņemtas atbilstoši noteiktajiem un ar ES institūcijām saskaņotajiem termiņiem.

DARBA AIZSARDZĪBAS TIESĪBU AKTU SARAKSTS

Politikas plānošanas dokumenti

Likumi

Ministru kabineta noteikumi

Saistītie standarti

 • LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompe­tences vispārīgās prasības"
 • Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumi Nr.66 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku”
 • LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana - Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām"
 • LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības"
 • LVS ISO 1999:2007 "Akustika. Darba vides trokšņa ekspozīcijas noteikšana un trokšņa izraisītu dzirdes bojājumu prognozēšana"
 • LVS ISO 1996-1:2004 "Akustika - Vides trokšņa rakstu­rošana, mērīšana un novērtēšana - 1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras"
 • LVS ISO 9612:2007 "Akustika. Norādījumi darba vides trokšņa ekspozīcijas mērīšanai un novērtēšanai"

 

Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.284  "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē"

 • LVS EN ISO 5349-1: 2002 “Mehāniskā vibrācija — Cilvēka roku pārvadītās vibrācijas mērīšana un novērtēšana — 1.daļa: Vispārīgās prasības”
 • LVS EN ISO 5349-2: 2002 “Mehāniskā vibrācija — Cilvēka roku pārvadītās vibrācijas mērīšana un novērtēšana — 2.daļa: Praktiski norādījumi mērīšanai darba vietā”
 • LVS ISO 2631-1: 2003 “Mehāniskās vibrācijas un triecieni — Cilvēka pakļaušanas visa ķermeņa vibrācijai novērtēšana — 1.daļa: Vispārīgās prasības”
 • LVS ISO 2631-2: 2003 “Cilvēka pakļaušanas visa ķermeņa vibrācijai novērtēšana — 2.daļa: Ilgstošā un triecienu izsauktā vibrācija ēkās (1 līdz 80 Hz)”

 

Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumi Nr.189 „Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām”

 • LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības"

 

Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumi Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”

 • LVS EN ISO 9001:2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības"
 • LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana – Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām"
 • LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”

 

Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumi Nr.731 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret mākslīgā optiskā starojuma radīto risku darba vidē”

 • LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”

 

Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumi Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”

 • LVS EN 12810-1 "Fasāžu sastatnes no rūpnieciski ražotiem komponentiem – 1. daļa: Izstrādājumu specifikācija"
 • LVS EN 12810-2 "Fasāžu sastatnes no rūpnieciski ražotiem komponentiem – 2. daļa: Īpašas metodes konstrukciju projektēšanai"
 • LVS EN 12811-1 "Pagaidu darba iekārtas – 1. daļa: Sastatnes – konstrukcijas prasības un vispārīgais dizains"
 • LVS EN 12811-3 "Pagaidu darba iekārtas – 3. daļa: Slodzes pārbaude" 
 • LVS EN 1004 "No rūpnieciski ražotiem elementiem izgatavoti pārvietojamie torņi, kas paredzēti pieejām un strādāšanai. Materiāli, izmēri, aprēķina slodzes, drošības un konstrukciju prasības"

 

 

Papildus informācija meklējama www.lvs.lv, bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” mājas lapā.